en | de | cz

T+T Technika a trh

T+T Technika a trh je první multimediální polytechnický časopis, který přináší aktuality o dění v průmyslu a jednotlivých odvětvích hospodářství na domácím i zahraničním trhu.
Díky pětadvacetiletému působení na českém trhu může časopis T+T Technika a trh poskytnout svým klientům vysoce kvalitní služby v oblasti tištěné i internetové prezentace a pomoci tak firmám k získání nových zákazníků, posílení firemní značky a upevnění postavení českých produktů na domácím i světovém trhu.
Každé číslo časopisu má specifické zaměření, které je strukturováno tak, aby ročník časopisu obsáhl celou oblast průmyslu, techniky a technologií.

Cílovou skupinou  je  vrcholové řízení, manažeři všech oddělení firem, techničtí a vývojoví pracovníci a další skupiny zájemců o oblast průmyslu a techniky.

Distribuce časopisu  T+T Technika a trh je především prostřednictvím direct mailingu. Dalším distribučním kanálem jsou významné průmyslově zaměřené veletrhy a konference, individuální předplatitelé a další specializovaná místa (oborové svazy, komory, knihovny a školy).