en | de | cz

T+T News

T+T news je elektronický týdeník, zpracovávaný redakcí časopisu T+T Technika a trh, ve kterém se čtenáři mohou seznámit formou krátkých zpráv s   novinkami domácího a zahraničního průmyslu. Díky jednoduchosti, rychlosti a dostupnosti mailu Newsy informují o nejnovějších trendech ve výzkumu, vývoji a výrobě.

Týdeník T+T news je zasílán e-mailem zdarma každý čtvrtek odpoledne. Pro T+T news byl zvolen formát *.html s obrázky vloženými do textů formou odkazů na naše domovské webové stránky, také pokračování delších zpráv je uloženo ve www archivu.